Close
Close

FashionHoroscope

magazine: SPECIALyou
photographer: Tatyana Kizeeva
stylist: Roksana Charodeeva
make-up and hairstyles: Evgeniya Spiktorenko, Nataliya Malyukevich, Alena Karpeniuk, Yuliya Volynets, Milana Novikova
post-production: Nataliya Korshok

Zoya Litvin | Aries

Zoya Litvin | Aries

Liliya Rebryk | Taurus

Liliya Rebryk | Taurus

Julia Kavtaradze | Gemini

Julia Kavtaradze | Gemini

Faina Tedeeva | Cancer

Faina Tedeeva | Cancer

Gala Gutsu | Leo

Gala Gutsu | Leo

Lena Govorova | Virgo

Lena Govorova | Virgo

Marina Shcherbenko | Libra

Marina Shcherbenko | Libra

Lora Shen | Scorpio

Lora Shen | Scorpio

Masha Sobko | Sagittarius

Masha Sobko | Sagittarius

Natalya Gordienko | Capricorn

Natalya Gordienko | Capricorn

Tamila Nemcenko | Aquarius

Tamila Nemcenko | Aquarius

Snezhana Egorova | Pisces

Snezhana Egorova | Pisces

Behind the Scenes